SYNTHESO GLEP 1

Špeciálne plastické mazivo obsahujúce EP-prísady a znášanlivé s EPDM

SYNTHESO GLEP 1

je špeciálne mazivo pre širokú oblasť použitia a je takmer neutrálne voči mnohým elastomérom

Kluber Lubrication SYNTHESO GLEP 1

Produkt SYNTHESO GLEP 1 je špeciálne mazivo pre širokú oblasť použitia a je takmer neutrálne voči mnohým elastomérom (tiež EPDM) a plastom (problematické sú PC a ABS)*. SYNTHESO GLEP 1 má širokú teplotnú oblasť použitia a účinne chráni pred koróziou. Produkt má dobrú adhéziu a dobre odoláva vode.

Oblasti použitia

Produkt SYNTHESO GLEP 1 bol vyvinutý pre mazanie klzných párov

kov-kov,
ale tiež
elastomér-kov
plast-kov
plast-plast

a preto prednostne nachádza uplatnenie v automobilovom priemysle ako montážne plastické mazivo v klzných pároch, obzvlášť v brzdových zariadeniach a spojkových systémoch pre lineárne pohyby v kontakte s brzdovými kvapalinami DOT 3, 4 a 5.1.

Príklad použitia je mazanie vodiacich puzdier a čapov, EPDM- a SBR-tesnení, hlavných spojkových a pracovných valcov a pre ošetrenie proti korózii na vodiacich plochách uchytení brzdových obložení sediel kotúčových bŕzd, v posilňovačoch bŕzd a pre zníženie hlučnosti pružných uložení os a tesnení stĺpikov riadenia k motorovému priestoru.Pri týchto prípadoch použitie produktu SYNTHESO GLEP 1 uľahčuje montáž a zaisťuje spoľahlivé mazanie. Hlavnou oblasťou použitia sú brzdy v automobiloch, tu je potrebné použiť ho obzvlášť pre elastoméry na báze EPDM a tu sa ponúka ako alternatíva k plastickým mazivám na báze silikónu s mnohými ďalšími výhodami, ako je lepšia zaťažiteľnosť, žiadne zatekanie a žiadne problémy s elektrickými kontaktami.

Benefity pre Vašu aplikáciu s mazivom

  • Špeciálne mazivo pre montáž a životnostné mazanie elastomérov
  • Neutrálne voči klzným párom napr. s EPDM/kov alebo plast
  • Znižuje trenie a opotrebenie

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.