UNIMOLY C 220

Odolnosť voči vysokému tlaku s vytvrdením vzdušnou vlhkosťou

UNIMOLY C 220

je suché mazivo šedej farby vyrábané na báze MoS2 a anorganickej zlúčeniny. Pôsobením vzdušnej vlhkosti vytvára suchý tuhý film, ktorý má význačné mazacie vlastnosti.

Kluber Lubrication UNIMOLY C 220

UNIMOLY C 220 sa dodáva ako kvapalná látka pripravená k okamžitej aplikácii. Obsahuje rozpúšťadlo zaradené podľa ČSN 65 0201 pre horľavé kvapaliny do triedy nebezpečnosti II. Po vlastnej aplikácii a vytvrdení vzniká súvislá vrstva tuhého maziva, ktorá sa vyznačuje veľmi vysokou tlakovou zaťažiteľnosťou a veľmi širokým teplotným rozsahom použitia. Vzhľadom na svoje zloženie je toto mazivo zvlášť vhodné pre použitie pri vysokom vákuu.

Tento výrobok má veľmi dobrú priliehavosť na zušľachtenú oceľ, na širokú škálu kovových materiálov i na galvanicky upravené povrchy.

Oblasti použitia

UNIMOLY C 220 znižuje trenie a opotrebenie pri klznom pohybe materiálových dvojíc kov / kov. Pri skrutkách a maticiach zabraňuje UNIMOLY C 220 zadretiu, zaručuje dosiahnutie konštantného momentu zatiahnutia a nízkeho trenia.
Používa sa aj ako pomocný prostriedok napr. pri zábehu ozubených kolies. Ďalšími oblasťami použitia sú napr. mazanie driekov nitov, kĺbových a zámkových súčastí, klzných vedení, vretien a ďalších vysoko zaťažených pohyblivých kontaktov s nízkymi klznými rýchlosťami.

Strojné diely, ktoré pracujú pri veľmi vysokých, prípadne veľmi nízkych teplotách a bez pôsobenia vlhkosti, dosahujú pri použití tohoto výrobku veľmi dlhú životnosť. Výhodné je používanie výrobku UNIMOLY C 220 aj vo forme spreja; v tejto podobe sa s výhodou používa ako pomocný prostriedok pri všetkých montážnych a údržbárskych prácach.

Benefity pre Vašu aplikáciu

  • Tvrdne na vzdušnej vlhkosti pri izbovej teplote
  • Pre najväčšie tlakové namáhanie
  • Stály pri vysokých a nízkych teplotách
  • Vhodný pre použitie vo vákuu

Na našom e-shope môžete objednať mazivá Klüber Lubrication. Pre Vaše potreby - zoznam mazív.