maziva kluber_lubrication

Klüber Efficiency Support

Klüber Efficiency Support


KlüberEnergy : Optimalizácia efektivity energií  | KlüberMaintain : Optimalizácia údržby  |  KlüberMonitor : Rast produktivity pomocou odporúčaní optimalizácií  |  KlüberRenew : Predĺženie životnosti súčiastok

Klüber Efficiency Support

Pre každého výrobcu a operátora, nezávisle z ktorej branže, má rozhodujúci význam, aby jeho stroje fungovali spoľahlivo, dlho a efektívne. Správne mazivá ponúkajú výrazný potenciál znížiť náklady na energie, náhradné diely a prácu, ako aj na zvýšenie produktivity. Aby bolo možné tento potenciál zrealizovať, využívajú podniky z najrôznejších oblastí okrem vysokovýkonných mazív aj profesionálny program služieb od spoločnosti Klüber Lubrication, ktorý Vám poskytuje významnú pridanú hodnotu a mnohokrát osvedčené riešenia.

Klüber Efficiency Support:

KlüberEnergy : Optimalizácia efektivity energií
KlüberMaintain : Optimalizácia údržby
KlüberMonitor : Rast produktivity pomocou odporúčaní optimalizácií
KlüberRenew : Predĺženie životnosti súčiastok

Klüber Energy

Náklady na energie sú v mnohých priemyselných podnikoch určujúcim faktorom prevádzkových nákladov. V rámci projektu KlüberEnergy analyzujeme vaše spotreby energií a zistíme spolu s vami potenciál pre úspory použitím našich mazív. V spektre našich výkonov je obsiahnuté energetické poradenstvo o meraniach energie a vyhodnotenie až po zdokumentovanie výsledkov.

Klüber Maintain

KlüberMaintain vám pomôže s optimalizáciou údržby. Za týmto účelom vám poradíme v rámci efektívneho riadenia mazania so značkovaním a skladovaním. Okrem toho zhotovujeme prevádzkové plány mazania, s ktorými môžete racionálne plánovať a vykonávať údržbárske práce.

Klüber Monitor

S projektom KlüberMonitor efektívne kontrolujete mazané komponenty zariadení a znížením prestojov zvyšujete svoju produktivitu. K tomu analyzujeme vaše mazacie látky, konštrukčné diely a povrchy a na základe toho vám dávame konkrétne odporúčania. Napríklad k dĺžke intervalov domazávania, k optimálnemu použitiu vašich mazacích látok ale aj k preventívnym opatreniam.

Klüber Renew

KlüberRenew zahŕňa všetky služby, ktorých cieľom je predĺženie životnosti nákladných opotrebovávateľných dielov vo veľkých ozubených a reťazových prevodoch. Pomôžeme vám priamo na mieste, okrem iného aj pri nábehovom mazaní, pri konzervovaní a pri opravnom mazaní. Okrem toho vás zaškolíme a poradíme vám, ako sa dá predchádzať neplánovaným odstávkam prostredníctvom správne zvolených mazív.